Klasse versie-historie
9 juni 2024 versie 2.0.102 verbeterde fout Bolletjes in kaart stonden 100 meter ernaast
11 december 2023 versie 2.0.101 nieuwe dingen layout Statistiek > Save as txt
verbeterde fout Hokdiameter bij geografische coordinaten
26 november 2023 versie 2.0.100 nieuwe dingen Link naar GBIF
verbeterde fout Nieuwe link naar PDOK (NL topografische kaart)
14 maart 2023 versie 2.0.99 nieuwe dingen Opties>Taal voor een Engelse user interface
Trial versie van Klasse
verbeterde fout Statistiek klik op jaartal-balkje
8 augustus 2022 versie 2.0.98 verbeterde fout soms lege cellen bij import Excel-sheet
28 februari 2022 versie 2.0.97 nieuwe dingen herkennen foto's met .jpeg-extensie
Statistiek-output logaritmische schaalverdeling
25 december 2021 versie 2.0.95 verbeterde fout soms crashes bij bladeren naar "gecheckde" vondst
14 oktober 2021 versie 2.0.94 verbeterde fouten Tabs en unbreakables spaces bij importeren Excel-files
Spatiëring van etiketjes met mm-tussenruimte
10 mei 2021 versie 2.0.91 nieuwe dingen UTM-coordinaten 5km-hokken in notatie "31U FT47B"
Matrixcodes voor aaneengesloten velden in lijst-output
30 maart 2021 versie 2.0.90 verbeterde fout Edit>Alle>Volgnummers aanpassen>doorlopende volgnummers
10 maart 2021 versie 2.0.89 nieuwe dingen Optioneel alternatieve landen-indeling volgens Fauna Europaea
verbeterde fout Hanteren grote collecties (meer dan 300.000 records)
12 januari 2021 versie 2.0.87 nieuwe dingen Nieuwe catalogus NLSR2019.cat
verbeterde fout Schaling thumbnails van foto's
8 juni 2020 versie 2.0.85 verbeterde fouten Statistiek: totaal aantal genera per jaar werd niet getoond
Catalogus-editor: toevoegen nieuwe synoniemen was niet meer mogelijk (defect sinds versie 2.0.62 van 12 jan 2019)
24 mei 2020 versie 2.0.84 nieuwe dingen Select>Vindplaats>Vindplaats-nummer met vrije opsomming
verbeterde fout vondst-label doornummeren (gaf rare tekens bij eerste keer)
12 april 2020 versie 2.0.82 nieuwe dingen Edit>Alle>Volgnummers aanpassen
verbeterde fout Niet onnodig om label vragen bij invoer vondst
Coordinaten met lagere nauwkeurigheid toch tonen in lijst
14 december 2019 versie 2.0.79 verbeterde fout Check uniek label, maar niet bij bestaande vondst
30 november 2019 versie 2.0.74 nieuwe dingen MatrixCode streepjescode op etiketten
Import collectie uit Excel-bestand
Import waypoints in GPX en KMZ formaat
verbeterde fout Lijst>Vindplaatsen met niet-unieke vindplaatsnummers
25 september 2019 versie 2.0.71 verbeterde fout Selecteer coordinaten op hoge-resolutie schermen
23 september 2019 versie 2.0.70 verbeterde fout Herkennen van een auteur met voorletters
28 juli 2019 versie 2.0.69 nieuwe dingen Rechter muisknop op vindplaats > Topografische kaart
Belgische Lambert2008 grid
16 juni 2019 versie 2.0.68 nieuwe dingen Label automatisch doornummeren
verbeterde fout Opties>Auto>Catalogus superfamilie
20 april 2019 versie 2.0.66 nieuwe dingen Print statistiek
verbeterde fout Statistiek jaar voor 1800 niet inzoomen
13 april 2019 versie 2.0.65 nieuwe dingen Statistiek Save als bitmap
verbeterde fout Collectie Save als XML altijd in UTF-formaat
25 maart 2019 versie 2.0.64 verbeterde fouten crash bij Collectie>Import Text (defect sinds versie 2.0.62 van 12 jan 2019)
7 februari 2019 versie 2.0.63 nieuwe dingen Vindplaatslijstje in collectiewindow is multiple-select
verbeterde fout default windowsize op high-density displays
20 december 2018 versie 2.0.61 verbeterde fouten lees nieuw formaat Google XML-files
schaal kaart op high-density displays
lees JPG-files met foutieve Exif-header
21 april 2018 versie 2.0.60 verbeterde fouten Spring niet ongevraagd naar Engelse menu's
In pro-versie: menu-item "Batch processing" toegevoegd
17 maart 2018 versie 2.0.59 verbeterde fouten Tabbladen in Import-tekstfile dialoog
10 februari 2018 versie 2.0.58 verbeterde fouten Nieuwe locatie Google Earth
28 januari 2018 versie 2.0.57 nieuwe dingen Ozi-Explorer waypoints export
17 januari 2018 versie 2.0.56 verbeterde fouten Coordinaten: correcte afronding indien ingevoerd met meer dan 9 cijfers achter de komma
31 oktober 2017 versie 2.0.55 verbeterde fouten Import tekstfile: determinatiezekerheid
20 augustus 2017 versie 2.0.54 nieuwe dingen Google Earth Pro, Bing Maps in plaats van Multimap
5 mei 2017 versie 2.0.52 nieuwe dingen In lijst van vondsten: opsomming van coordinaten van alle vindplaatsen per vondst wordt nu goed geaggregeerd
17 april 2017 versie 2.0.51 nieuwe dingen Verbeterde hoogtekaarten. (Volledige installatie nodig!). De hoogte-informatie is niet meer 1km verschoven, de groene spikkels zijn verdwenen, en de detaillering is gelijkmatiger.
26 maart 2017 versie 2.0.50 nieuwe dingen Bewaar taalkeuze [alleen pro-versie]
1 maart 2017 versie 2.0.49 verbeterde fouten Collectie > Importeer csv: probleem opgelost bij import van lengte- en breedtecoordinaat in losse velden
12 januari 2017 versie 2.0.48 nieuwe dingen Selecteer tekst in Vpl of Vondst: accepteer copy-paste vanuit Excel
6 januari 2017 versie 2.0.47 verbeterde fouten Probleem opgelost bij zeer lange vindplaats-codes (V-nummers met meer dan 20 letters)
1 januari 2017 versie 2.0.46 nieuwe dingen Kaart: dikte gridlijnen instelbaar
verbeterde fouten Vondst-dialoog: probleem opgelost met dubbelklik op soort met nominotypische ondersoort
Import catalogus: probleemopgelost met ondersoort-misinterpretatie in genus met eerder een nominotypische ondersoort
14 oktober 2016 versie 2.0.44 verbeterde fouten Kaart: save als jpeg houdt nu rekening met schaling van de kaart op laptops met high-density display
13 juli 2016 versie 2.0.43 nieuwe dingen Gekoppelde informatie kan nu ook worden weergegeven op een ander taxonomisch niveau
17 februari 2016 versie 2.0.41 nieuwe dingen Import: land en provincie allebei ingevuld zoekt provincie nu binnen het land
Nieuw webadres Fauna Europeae
verbeterde fouten Na View>Catalogus en daarna Uitvoer>Lijst klopten de aantallen niet
Selecteer alle landen nu mogelijk
Ontdubbelen stadium/geslacht/bron in selectielijstjes
21 december 2015 versie 2.0.40 nieuwe dingen Lijst-output: toon nauwkeurigheid coordinaten
Lijst-output: toon bron bij aantallen-presentie
verbeterde fouten Enkele toevoegingen in provincie-index
14 december 2015 versie 2.0.39 nieuwe dingen GPS Ozi-explorer importeer tijd
verbeterde fouten Kaart-voorkeuze was kapot in versie 2.0.38
8 december 2015 versie 2.0.38 verbeterde fouten In Lijst-output worden oecocode-opties nu ook gerespecteerd als ze uit een XML-file worden gelezen
18 november 2015 versie 2.0.37 verbeterde fouten In Opties > Auto > Catalogus worden familiegroepnamen nu ook correct opgeslagen
14 november 2015 versie 2.0.36 nieuwe dingen Lijst-output: publicatie desgewenst zonder auteur, alleen jaartal
Lijst-output: presentie desgewenst uitgesplitst naar sexe/stadium/bron
verbeterde fouten Import tekstfile: filenamen preselecties gesorteerd
Geen lange vertragingen meer als foto-directory niet bestaat
6 oktober 2015 versie 2.0.35 nieuwe dingen Lijst-output: M/V-symbolen
Vindplaats invoeren: herken in coordinaten diverse varianten van seconden-symbool; herken provincie met 2 woorden
verbeterde fout Lijst-output: inhoud window wordt aangepast als de collectie bewerkt wordt
Lijst-output: knoppen niet meer ontregeld als window gescrolld en ook gezoomd is
17 juli 2015 versie 2.0.34 verbeterde fouten Bij herhaalde etiketjes wordt samengevatte informatie niet alleen op het laatste, maar op alle etiketjes vermeld
26 mei 2015 versie 2.0.32 verbeterde fouten Komma toestaan tussen N- en E-coordinaat bij inlezen geografische coordinaten
Kaartwindow: Focus blijft op naamlijst na aanklikken bolletje
Spatie toestaan tussen auteur-voorletter en auteur-naam, bijvoorbeeld "O.F. Müller"
16 mei 2015 versie 2.0.31 verbeterde fouten Geen verdubbeling van vondst-attributen na import
Breder veld voor vernieuwd V-nummer in import-dialoog
Spatie achter sekse in lijst-output
Correcte afronding naar km-niveau van coordinaten die precies op een gridlijn liggen
9 mei 2015 versie 2.0.30 nieuwe dingen Gebruik de datum in Oziexplorer WPT-files, ook voor nieuwere GPS-modellen
verbeterde fout Geen crash meer als de geo-directory ontbreekt
13 maart 2015 versie 2.0.29 nieuwe dingen Import/export van oecocodebestand
8 april 2015 versie 2.0.28 nieuwe dingen Afmetingen van knoppen en fonts in alle schermen en dialogen schalen mee met de in Windows ingestelde vergrotingsfactor. Dit maakt het mogelijk om de teksten naar smaak beter leesbaar te maken, wat in het bijzonder van belang is bij de hoge-resolutieschermen op nieuwere laptops.
Lijst-output: inzoombaar met +/- toetsen, of Control-muiswiel
Kaart-output: inzoombaar met +/- toetsen, of Control-muiswiel
Kaart-output: scrollbaar met cursortoetsen, symboolgrootte aanpasbaar met </> toetsen
verbeterde fout Kaart-print: layout legenda verbeterd
28 maart 2015 versie 2.0.27 verbeterde fouten Statistiek > Taxa > aantal vindplaatsen: telling klopt nu
Edit vindplaats: grid veranderen tijdens editten herpositioneert niet meer het middelpunt van de coordinaten
Geen crash bij tonen van foto met onbekende breedte
24 maart 2015 versie 2.0.26 nieuwe dingen Laatst gebruikte directory wordt onthouden
Orientation van foto's wordt gerespecteerd
2 maart 2015 versie 2.0.25 verbeterde fout Selecteren op tekst werkt nu ook voor lege strings
30 december 2014 versie 2.0.24 verbeterde fout Selecteren op tekst (plaatsnaam, opmerking, leg/det/col) hersteld; dit was defect sinds versie 2.0.18
Bolletjes in kaarten met geografisch grid buiten Benelux: nu ook bij hokgrootte 1 graad en 30 minuut
Kaart-per-taxon met ondersoorten
15 december 2014 versie 2.0.22 verbeterde fout Nominotypische ondersoorten die niet in de catalogus zitten worden een cursieve ondersoort, niet een cursieve soort
9 december 2014 versie 2.0.21 verbeterde fout Attributen bij subfamilies
Windows erven view-niveau
Correcties in provincie-file (Maluku etc.)
25 november 2014 versie 2.0.19 nieuwe dingen Selecteren op taxon-attribuut
Selectie-window erft instellingen van moederwindow
verbeterde fouten Invullen van Andorra
Lijst met niet-bestaand Vondst-attribuut crasht niet meer
28 oktober 2014 versie 2.0.17 nieuwe dingen Kaartjes met datum-afhankelijke bolletjes: volgorde van de bolletjes is instelbaar (van-oud-naar-nieuw in plaats van van-nieuw-naar-oud)
verbeterde fouten Regio zonder provincie-onderverdeling (bijv. Brussel) wordt ook als provincie getekend
Nieuwe provincie-index met o.a. nieuwe codes voor Selkirk en Alicante (die overlapten met Southeast en Andalucia)
20 oktober 2014 versie 2.0.15 verbeterde fout Telling van taxa in lijst-output gecorrigeerd
Kaart Alles met uitsluitend cursieve soorten gecorrigeerd
14 augustus 2014 versie 2.0.11 verbeterde fout Fix van crash die optrad bij openen collecties met veel soorten die niet in de catalogus staan
10 juli 2014 versie 2.0.10 nieuwe dingen Nieuwe kaart-achtergronden Nederland: grondsoorten en fysische geografie
verbeterde fout Koppeling naar nieuwe website Nederlands soortenregister hersteld
15 mei 2014 versie 2.0.9 verbeterde fout Selectie na deselectie
11 mei 2014 versie 2.0.8 nieuwe dingen Nieuwe plaatsnamenlijsten (gazetteers) met Unicode-karakters
30 april 2014 versie 2.0.7 verbeterde fout Import OZI-explorer waypointfile met non-WGS84 map-datum
28 april 2014 versie 2.0.6 verbeterde fout Detectie van homoniemen van misinterpretaties
2 april 2014 versie 2.0.5 nieuwe dingen Kaart: selecteer de landen waarvan je de grenzen wilt zien
verbeterde fout Kaart: telling aantal hokken op kaartjes met inzetten en kaartjes geprint als PDF
15 maart 2014 versie 2.0.4 nieuwe dingen Luxemburg-grid
8 maart 2014 versie 2.0.3 verbeterde fout Diverse foutjes bij importeren van tekstfiles hersteld
6 maart 2014 versie 2.0.2 nieuwe dingen Importeer tekstfiles: nieuw veld Geo-coordinaten en coordinaten-precisie
4 maart 2014 versie 2.0.1 verbeterde fout Diverse foutjes bij importeren en exporteren van tekstfiles hersteld
6 januari 2014 versie 2.0.0 nieuwe dingen Alle Unicode-symbolen mogelijk in alle teksten
Nieuw installatiescript
29 december 2013 versie 1.2.19 nieuwe dingen Nieuwe dialoog voor directory-selectie
8 augustus 2013 versie 1.2.17 nieuwe dingen Kaders om etiketten
26 mei 2013 versie 1.2.15 nieuwe dingen Selecteer gewijzigde vindplaats/vondst
27 december 2012 versie 1.2.9 nieuwe dingen SRTM hoogte-files gebruiken
15 januari 2012 versie 1.2.0 nieuwe dingen Kaartsymbolen-legenda
15 januari 2012 versie 1.1.50 nieuwe dingen Kaart: ingekleurde landen selecteren
9 januari 2012 versie 1.1.48 nieuwe dingen Kaart: Regio's arceren
1 november 2011 versie 1.1.42 nieuwe dingen Alle coordinaten opzoeken
12 juli 2011 versie 1.1.38 nieuwe dingen Selectie op vondst: taxonomisch nivo
11 juli 2011 versie 1.1.37 nieuwe dingen Coordinatennotatie EIS-Nederland matrixnummers
Lijst-output: opsomming van Label en Opmerking mogelijk
Toestaan om sp. in te tikken achter genusnaam
Verbieden om spatie in te tikken als soortnaam
23 april 2011 versie 1.1.35 nieuwe dingen Multi-user: op twee computers of in twee windows werken aan dezelfde collectie
Vondsten sorteren: systematisch, alfabetisch of op label
Lijsten opslaan als TXT-file
Edit alle vindplaatsen/vondsten: bestaande tekst kan uitgebreid worden
Nauwkeurigheid coordinaten expliciet invoeren
Selecteer op coordinaten met variabele hokgrootte
Zwitsers en Iers grid
Verbeterde gazetteer
Meer notaties voor coordinaten (x en y apart) en datum-ranges
12 dec 2010 versie 1.1.28 nieuwe dingen Muiswiel werkt in lijsten hoofdscherm en in lijst-window
Lijst-window heeft horizontale scrollbalk
Lijst-window sorteert vondsten nu op labelnaam in plaats van op ouderdom
Zoeken op vondst-label
24 juli 2010 versie 1.1.25 nieuwe dingen Collectie-window: Ondersoorten apart geteld naast soorten
Lijst: diverse nieuwe weergave-opties taxa
15 juni 2010 versie 1.1.24 nieuwe dingen Irish Grid
18 april 2010 versie 1.1.23 nieuwe dingen Alle vondsten weghalen
16 maart 2010 versie 1.1.22 nieuwe dingen Alle vondsten tegelijk veranderen
Meer velden bij import als tekstfile
13 dec 2009 versie 1.1.19 nieuwe dingen Vindplaats tonen in GoogleMaps en Multimap.
8 april 2009 versie 1.1.13 nieuwe dingen Uitvoer-kaart: ook legenda bij symbolen=presentie. Legenda-venster breder.
21 maart 2009 versie 1.1.10 nieuwe dingen Automatisch invullen van provincie bij bekende coordinaten: tijdens invoer, bij import waypoints, en achteraf alsnog (Edit>Opzoeken provincies).
2 maart 2009 versie 1.1.9 nieuwe dingen Kaartinzet-kaderdikte nu ook instelbaar.
23 februari 2009 versie 1.1.8 nieuwe dingen Als er meerdere gebruikers op 1 computer een account hebben, hoeft nu nog maar 1 keer geactiveerd te worden (door de administrator).
Import Google waypoint: "description" wordt overgenomen.
17 februari 2009 versie 1.1.6 nieuwe dingen Lijst: vondst-velden nu mogelijk in soortenlijst.
Open: als de catalogus niet beschikbaar is werd vroeger een blanco catalogus aangemaakt, nu volgt een melding.
Gazetteers van Noord-Afrika worden herkend.
Import: geografische coordinaten direct importeren.
2 februari 2009 versie 1.1.4 nieuwe dingen Statistiekwindow: save als tekst (tab-separated om daarna in Excel te kunnen importeren)
17 januari 2009 versie 1.1.2 nieuwe dingen Edit vindplaats: toont coordinaten van de ingebouwde plaatsnamen alvast.
Edit vondst: dubbelklikken op taxonnaam mogelijk als alternatief voor "Tab".
Collectie-window: taxon-paneel toont informatie over synoniemen.
Collectie-window: taxon-paneel toont ook andere extra informatie over taxa.